sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij Kennisbank NEN 3140 inclusief norm NEN 3140

 

Kennisbank NEN 3140 inclusief norm 3140 is een samenwerking met NEN, Nederlands Normalisatie-instituut. Hierdoor is de laatste editie van de norm NEN 3140 integraal beschikbaar voor abonnees.

Hebt u al een abonnement op Kennisbank NEN 3140 en wilt u uw bestaande abonnement uitbreiden met de Norm, neem dan nu contact op met de klantenservice.


Wat biedt Kennisbank NEN 3140 incl. norm NEN 3140?

 • Oplossingen voor technische problemen
 • Volledige normtekst met uitleg
 • Metingen en inspecties
 • Uitleg en samenhang van Normen en Wetten
 • Rekenmodules 
 • Best practises
 • Interactieve formules, begrippen en tabellen
 • Lastige vragen? Die legt u zonder kosten voor aan dé experts
Nu abonneren >

Abonnement € 325,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Kennisbank NEN 3140

“ De NEN 3140 boeken hielpen mij al goed op weg, maar via de Kennisbank heb ik alles bij elkaar en altijd op actueel. De kennisbank vertaalt bevat de volledige Norm NEN 3140 met links naar de praktijktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice in 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN3140

= Wilt u upgraden naar een Premium Account? =

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement. Het (proef)abonnement is per half november beschikbaar.

Waarom de NEN3140-kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld Bekijk de voorbeelden
 • Handige formules en interactieve berekeningen. Bekijk de voorbeelden
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 325,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN3140

“ De NEN3140 boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank NEN3140 zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakedianet Klantenservice

Bel onze servicedesk (open tijdens kantooruren)
Telefoonnummer: ​088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Begrippen

A

Aardingsvoorziening

De aardingsvoorziening is het totaal van alle voorzieningen die gebruikt worden bij het aarden van het systeem. De aarde is de fysieke aarde waarin de aardelektrode is aangebracht. Omdat er door de aardelektrode een stroom gaat lopen bij een fout, ontstaat er zeker in de plaatselijke aarde een spanningstrechter. De potentiaal van deze plaatselijke aarde hoeft dus geen nul te zijn. Dit geldt wel voor het begrip ‘verre’ aarde. Daarbij gaat het om een aardelektrode zonder wederzijdse beïnvloeding. Deze aardelektrode is op een zodanige afstand van andere aardelektroden geplaatst, dat zijn elektrische potentiaal niet aanzienlijk wordt beïnvloed door elektrische stromen die lopen tussen aarde en andere aardelektroden. De aardelektrode staat niet in de spanningstrechter van een andere aardelektrode (of andere geleidende materie) en zijn potentiaal is nul. Voor het meten aan een aardingsvoorziening kan het noodzakelijk zijn om een dergelijke aardelektrode te hebben.

 

Aanraakspanning

Spanning tussen gelijktijdig aanraakbare delen in geval van een isolatiedefect. Dit is de spanning die een mens kan overbruggen en die dus over het lichaam kan komen te staan.

 

Aarde

Geleidende aardmassa waarvan op elk punt de elektrische potentiaal gelijk aan nul wordt beschouwd. In dit verband wordt ook wel het begrip “verre aarde” gebruikt.

 

Aanspreekstroom

Vastgestelde waarde van de stroom waarbij het beveiligingstoestel aanspreekt binnen de vastgestelde tijd. Bij een aardlekschakelaar kan de nominale aanspreekstroom bijvoorbeeld 30 mA zijn. De werkelijke aanspreekstroom kan liggen tussen 15 en 30 mA. 

 

Aanrakingsgevaar

Het risico van het aanraken van actieve delen.

 

Aanraakveilig

Wisselspanning lager dan 50V wordt beschouwd als aanraakveilig.

 

Aardingsgarnituur

Wordt gebruikt om fasen naar aarde kort te sluiten bij spanningloosheid in elektrische netten die kunnen terugvoeden.

 

Aardlekautomaat

Als in een klasse I toestel een defect optreedt naar aarde, treedt de aardlekschakelaar in werking. 

 

Aardpotentiaal

Als iets aardpotentiaal heeft, is de gemeten spanning er tussen 0V.

 

Afscherming “(elektrisch) beschermend scherm”

Afscherming door een (elektrische) beschermend scherm wordt verkregen door een scheiding van elektrische stroomketens en/of geleiders van gevaarlijke actieve delen door een elektrisch beschermend scherm te verbinden met het beschermende (potentiaal)vereffeningssysteem en is bestemd om bescherming tegen elektrische schok te bieden.

 

Afscherming “beschermend scherm”

Een beschermend deel is een geleidend scherm dat wordt gebruikt om elektrische stroomketens en/of geleiders te scheiden van gevaarlijke actieve delen.

 

Afscherming “elektrisch beschermend omhulsel”

Een elektrisch omhulsel zal interne delen van materieel omsluiten om te voorkomen dat gevaarlijke actieve delen toegankelijk zijn vanuit welke richting dan ook.

 

B

Beschermingsleiding (PE-leiding)

In verband met bescherming tegen elektrische schok vereiste leiding die een verbinding tot stand brengt tussen:
 • metalen gestellen;
 • vreemde geleidende delen;
 • hoofdaardrail / hoofdaardklem;
 • aardelektroden;
 • met aarde verbonden actieve delen van de voedingsbron of het kunstmatig sterpunt.
 
Zie leiding 1 in de figuur:

B-karakteristiek

Een van de uitschakelkarakteristieken die een installatieautomaat kan hebben. B-karakteristiek wordt gebruikt voor het beveiligen van algemene toestellen.

 

Basisbescherming

Basisbescherming is de bescherming tegen een elektrische schok onder normale omstandigheden waarin geen fout is opgetreden.

 

Bedrijfsvoering

Onder bedrijfsvoering wordt verstaan: alle handelingen en werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de elektrische installatie onder (ab)normale omstandigheden te laten functioneren. Kortom, indien er aan, met of nabij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen wordt gewerkt, zijn de NEN-EN 50110 en NEN 3140 van toepassing.

Meer informatie over bedrijfsvoering.

 

C

C-karakteristiek

Een van de uitschakelkarakteristieken die een installatieautomaat kan hebben. C-karakteristiek wordt gebruikt voor het beveiligen van toestellen met een hoge inschakelstroom.

 

E

Elektrotechnische bedrijfsruimte

Een ruimte waar geschakeld en gescheiden wordt. Daarnaast kunnen in de betreffende ruimte actieve delen aanwezig zijn die makkelijk aanraakbaar zijn.

 

F

Foutspanning

Spanning die optreedt als gevolg van een isolatiefout tussen het punt waar de fout optreedt en de referentieaarde. De aanrakingsspanning is meestal maar een deel van de foutspanning.

 

Fundamentele isolatie

Fundamentele isolatie is de isolatie van gevaarlijke actieve delen die basisbescherming biedt.

 

G

Grenswaarde van de aanrakingsspanning

Hoogste waarde van de aanrakingsspanning die bij bepaalde uitwendige invloeden gedurende onbeperkte tijd aanwezig mag zijn. In normale omstandigheden is dit 50 V. In ongunstige omstandigheden (bijvoorbeeld in bad) kan dit lager zijn.

H

Handbereik

Binnen handbereik is het gebied dat door een persoon in elke richting zonder hulpmiddelen met de hand kan aanraken vanaf elk punt op het oppervlak waar gewoonlijk personen staan of bewegen.

 

Hindernis

Een beschermende hindernis is een deel dat onbedoelde directe aanraking verhindert, maar niet directe aanraking als gevolg van een opzettelijke handeling.

 

K

Kortsluitstroom

Overstroom ten gevolge van een defect. Bij een volledige kortsluitstroom gaat men uit van verbinding met een verwaarloosbare impedantie veroorzaakt tussen actieve geleiders die bij normaal bedrijf een verschillende potentiaal hebben.

 

N

Nominale spanning (Unom)

De nominale spanning is de spanning waar een bepaald netdeel of toestel voor is ontworpen. In principe is deze spanning alleen voor laagspanning vastgesteld. De nominale spanning voor laagspanning is 230 V tussen de fase en de nulgeleider. Voor de overige spanningen (midden, hoogspanning) praten we over een gecontracteerde spanning.

O

Overstroom

Elke stroom die de toegekende waarde overschrijdt. Voor leidingen is de toegekende waarde de waarde van de hoogst toelaatbare stroom  Het kan een overbelastingsstroom zijn, maar ook een kortsluitstroom.

 

Omgevingstemperatuur

Gemiddelde temperatuur van de lucht (of een ander medium) op de plaats waar elektrisch materieel zal worden geïnstalleerd. Bij leidingen wordt standaard uitgegaan van 30 graden.

 

Overbelastingsstroom

Elke stroom die de toegekende waarde overschrijdt. Voor leidingen is de toegekende waarde de waarde van de hoogst toelaatbare stroom  Bij een overbelastingsstroom is er geen sprake van een defect in de installatie.

 

Ohmse weerstand

De ohmse weerstand van een leiding is afhankelijk van doorsnede (A), soortelijke weerstand van het kernmateriaal (ρ) en de lengte van de leiding (l), in formulevorm:

Omhulsel

Een omhulsel is een behuizing die een soort en de graad van bescherming biedt geschikt voor de bedoelde toepassing.