sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij Kennisbank NEN 3140 inclusief norm NEN 3140

 

Kennisbank NEN 3140 inclusief norm 3140 is een samenwerking met NEN, Nederlands Normalisatie-instituut. Hierdoor is de laatste editie van de norm NEN 3140 integraal beschikbaar voor abonnees.

Hebt u al een abonnement op Kennisbank NEN 3140 en wilt u uw bestaande abonnement uitbreiden met de Norm, neem dan nu contact op met de klantenservice.


Wat biedt Kennisbank NEN 3140 incl. norm NEN 3140?

 • Oplossingen voor technische problemen
 • Volledige normtekst met uitleg
 • Metingen en inspecties
 • Uitleg en samenhang van Normen en Wetten
 • Rekenmodules 
 • Best practises
 • Interactieve formules, begrippen en tabellen
 • Lastige vragen? Die legt u zonder kosten voor aan dé experts
Nu abonneren >

Abonnement € 325,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Kennisbank NEN 3140

“ De NEN 3140 boeken hielpen mij al goed op weg, maar via de Kennisbank heb ik alles bij elkaar en altijd op actueel. De kennisbank vertaalt bevat de volledige Norm NEN 3140 met links naar de praktijktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice in 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN3140

= Wilt u upgraden naar een Premium Account? =

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement. Het (proef)abonnement is per half november beschikbaar.

Waarom de NEN3140-kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld Bekijk de voorbeelden
 • Handige formules en interactieve berekeningen. Bekijk de voorbeelden
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 325,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN3140

“ De NEN3140 boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank NEN3140 zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakedianet Klantenservice

Bel onze servicedesk (open tijdens kantooruren)
Telefoonnummer: ​088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Procedure spanningsloos werken

Voor het spanningsloos werken moeten onderstaande zeven essentiële eisen in de aangegeven volgorde worden aangehouden, tenzij er doorslaggevende redenen zijn om daarvan af te wijken.

 

De installatie/werkverantwoordelijke moet toestemming geven om met de werkzaamheden te beginnen. Iedereen die aan deze werkzaamheden deelneemt, moet vakbekwaam of voldoende onderricht zijn, of moet onder toezicht van een vakbekwaam persoon staan.

 

1.  Volledig scheiden

2.   Beveiligen tegen wederinschakeling

3.   Controleren of de installatie spanningsloos is

4.   Aarding en kortsluiting

5.   Bescherming ten opzichte van naastgelegen actieve delen

6.   Toestemming om met de werkzaamheden te beginnen

7.   Opnieuw inschakelen na de werkzaamheden

 

 

Procedure aantonen spanningsloosheid

Procedure aantonen spanningsloosheid.

Volledig scheiden

Het gedeelte van de installatie waaraan wordt gewerkt, moet van alle voedingsbronnen zijn gescheiden. De scheiding moet bestaan uit een luchtweg of een even doelmatige isolatie die ervoor zorgt dat er geen doorslag plaatsvindt op de scheidingsplaats.

 

Delen van de installatie die na volledige scheiding van de installatie nog spanning voeren, bijvoorbeeld condensatoren en kabels, moeten worden ontladen met behulp van geschikte voorzieningen.

Beveiligen tegen wederinschakeling

Ter voorkoming van wederinschakeling tijdens werkzaamheden aan of in de nabijheid van actieve delen van de elektrische installatie moet het schakelmateriaal in uitgeschakelde toestand worden vergrendeld.

 

Indien dit niet mogelijk is, moeten de smeltpatronen in de voedingsleiding worden vervangen door ‘dummy-patronen’ en moeten waarschuwingsborden worden aangebracht.

 

Onbevoegd ingrijpen hierin moet door middel van opschriften worden verboden.

 

Op de waarschuwingsborden moet daarnaast worden vermeld welk(e) (deel van de) installatie, door wie en wanneer is afgeschakeld.

 

Wanneer voor de bediening van het schakelmateriaal een hulpvoedingsbron is vereist, moet deze voedingsbron buiten bedrijf zijn gesteld.

 

Controleren of de installatie spanningsloos is

 

De spanningsloze toestand moet worden gecontroleerd aan alle polen en fasen van de elektrische installatie op of zo dicht mogelijk bij de werkplek. Dit moet worden uitgevoerd volgens de procedure zoals weergegeven in de onderstaande figuur.

 

Meting of er al dan niet spanning aanwezig is op de installatie. Bron www.dreamstime.com

Aarding en kortsluiting

 

Voor sommige delen van laagspanningsinstallaties waaraan zal worden gewerkt, geldt dat deze op de werkplek moeten zijn geaard en kortgesloten, een en ander ter beoordeling van de werkverantwoordelijke.

 

Materieel of toestellen voor aarding moeten eerst op het aardpunt zijn aangesloten en dan op de te aarden componenten.

 

Indien mogelijk, moeten het materieel en de toestellen voor aarding en kortsluiting vanaf de werkplek zichtbaar zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, moeten de aardaansluitingen zo dicht mogelijk bij de werkplek zijn aangebracht.

In alle gevallen moet ervoor worden gezorgd dat het materieel of de toestellen voor aarding en kortsluiting en de kabels en verbindingsklemmen voor potentiaalvereffening geschikt zijn voor en voldoende aangepast aan de ideële kortsluitstroom van de elektrische installatie waarin deze zijn aangebracht.

 

Indien aardaansluitingen tijdens metingen of beproevingen worden verwijderd, moeten speciale veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

 

Laagspanningsinstallaties behoeven niet altijd te worden geaard en kortgesloten. Dit is wel noodzakelijk als het risico bestaat dat de installatie spanning gaat voeren, bijvoorbeeld bij het toepassen van een noodstroomgenerator of meerdere inkomende voedingen.

 

Procedure aantonen spanningsloosheid.

Bescherming ten opzichte van naastgelegen actieve delen

Indien zich in de nabijheid van de werkplek delen van een elektrische installatie bevinden die niet spanningsloos kunnen worden gemaakt, moeten er speciale aanvullende voorzorgsmaatregelen worden toegepast voordat wordt begonnen met de werkzaamheden.

Toestemming om met de werkzaamheden te beginnen

De toestemming aan het uitvoerende personeel om met de werkzaamheden te beginnen, mag uitsluitend worden gegeven door de werkverantwoordelijke en nadat de voorgaande maatregelen zijn getroffen. Indien dit regelmatig voorkomende werkzaamheden betreft, kan worden volstaan met een algemene opdracht.

Opnieuw inschakelen na de werkzaamheden

Na voltooiing van de werkzaamheden moeten de personen die niet langer nodig zijn worden teruggetrokken. Verder moeten alle gereedschappen en dergelijke worden verwijderd. Vervolgens moeten eventueel aangebrachte aardingsvoorzieningen worden verwijderd en moeten de maatregelen ter voorkoming van inschakelen worden opgeheven.

Nadat de installatie klaar is om te worden ingeschakeld, dient de installatieverantwoordelijke hiervan in kennis te worden gesteld. De toestemming tot inschakelen van de installatie is voorbehouden aan de installatieverantwoordelijke. Indien dit regelmatig voorkomende werkzaamheden betreft, kan worden volstaan met een algemene opdracht.

Gerelateerd aan Procedure spanningsloos werken