sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij Kennisbank NEN 3140 inclusief norm NEN 3140

 

Kennisbank NEN 3140 inclusief norm 3140 is een samenwerking met NEN, Nederlands Normalisatie-instituut. Hierdoor is de laatste editie van de norm NEN 3140 integraal beschikbaar voor abonnees.

Hebt u al een abonnement op Kennisbank NEN 3140 en wilt u uw bestaande abonnement uitbreiden met de Norm, neem dan nu contact op met de klantenservice.


Wat biedt Kennisbank NEN 3140 incl. norm NEN 3140?

 • Oplossingen voor technische problemen
 • Volledige normtekst met uitleg
 • Metingen en inspecties
 • Uitleg en samenhang van Normen en Wetten
 • Rekenmodules 
 • Best practises
 • Interactieve formules, begrippen en tabellen
 • Lastige vragen? Die legt u zonder kosten voor aan dé experts
Nu abonneren >

Abonnement € 325,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Kennisbank NEN 3140

“ De NEN 3140 boeken hielpen mij al goed op weg, maar via de Kennisbank heb ik alles bij elkaar en altijd op actueel. De kennisbank vertaalt bevat de volledige Norm NEN 3140 met links naar de praktijktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice in 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN3140

= Wilt u upgraden naar een Premium Account? =

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement. Het (proef)abonnement is per half november beschikbaar.

Waarom de NEN3140-kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld Bekijk de voorbeelden
 • Handige formules en interactieve berekeningen. Bekijk de voorbeelden
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 325,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN3140

“ De NEN3140 boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank NEN3140 zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakedianet Klantenservice

Bel onze servicedesk (open tijdens kantooruren)
Telefoonnummer: ​088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Interpretatieverschillen inzake de clausule elektrische installatie in een polis brandverzekering

Meningsverschillen en zelfs civiele procedures tussen de verzekeraar en de verzekerde ontstaan vaak door interpretatieverschillen over de uitleg van de polisvoorwaarden van de brandverzekeringen en de daarbij behorende verzekeringsclausule NEN 1010.

Na de eerste aanleg en na elke (belangrijke) wijziging moeten elektrische installaties worden geïnspecteerd voordat deze in gebruik worden genomen. Het Bouwbesluit vermeldt de technische eisen waaraan moet zijn voldaan om een bouwvergunning te verkrijgen.

Eén van die eisen is dat  alle gebouwen zowel utiliteitswerken als woningen een elektrische installatie moeten hebben die voldoet aan NEN 1010.

 

In  de polisvoorwaarden van een brandverzekering wordt verwezen naar de verzekeringsclausule NEN 1010. Tussen de verzekeraar en de verzekerde komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding, zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De inhoud van het aanbod (voorstel) wordt bepaald door de zogenoemde wilsvertrouwensleer, neergelegd in de artikelen 3:33 en 3.35 BW.

 

Om als aanbod te kunnen gelden, moet het voorstel tot het aanbod van het aangaan van een overeenkomst de voornaamste elementen van de te sluiten overeenkomst bevatten. Het gaat daarbij om de kernprestaties: de belangrijkste verplichtingen die uit de beoogde overeenkomst voortvloeien.

Bij een brandverzekeringsovereenkomst zijn deze vermeld in de overeenkomst van brandverzekering met bijbehorende polisvoorwaarden. Door het aangaan van een dergelijke overeenkomst ontstaan er zowel voor de verzekeraar als voor de verzekerde verplichtingen. De verzekerde is verplicht tot het betalen van premie en de verzekeraar is verplicht tot uitbetaling van schade ten gevolge van ontstane brand.

 

Indien een verzekeraar niet of slechts gedeeltelijk de schade uitkeert en partijen niet in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen, zal de verzekerde een vordering bij de burgerlijke rechter instellen tot nakoming van de verplichting van de verzekeraar uit de aangegane overeenkomst.

 

Hij zal daartoe moeten stellen en zo nodig bewijzen dat de verzekeraar toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de brandverzekeringovereenkomst (ofwel kortweg: wanprestatie levert) door  het niet of slechts gedeeltelijk uitkeren van de schade die onder de polis valt en is ontstaan ten gevolge van de brand.

De verzekeraar zal op haar beurt als verweer naar voren kunnen brengen wanprestatie of een tekortschietende zorgplicht van verzekerde op basis van de polisvoorwaarden,  dan wel in een  ernstiger geval van een onrechtmatige daad van verzekerde (als bedoeld in artikel 6: 162 BW e.v.).

 

De clausule elektrische installatie behorende bij de polisvoorwaarden van de brandverzekering leidt daarbij vaak tot interpretatieverschillen. Van belang is vast te stellen wat in de polisvoorwaarden onder andere wordt bedoeld met een elektrische installatie, met de omvang van de elektrotechnische installatie en welke normen op de brandverzekeringsovereenkomst van toepassing zijn.

 

Probleemstelling

Wat zijn nu de interpretatieverschillen met betrekking tot polisvoorwaarden van de brandverzekering met de daarbij behorende clausule en wat zijn mogelijke oplossingen ter voorkoming van de geschillen die ontstaan ten gevolge van deze onduidelijkheden.

Elektrische installaties en de verzekeringsclausule

De verzekeringsclausule NEN 1010

Aanbevelingen

Conclusie

Gerelateerd aan Interpretatieverschillen inzake de clausule elektrische installatie in een polis brandverzekering

Meer over