sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij Kennisbank NEN 3140 inclusief norm NEN 3140

 

Kennisbank NEN 3140 inclusief norm 3140 is een samenwerking met NEN, Nederlands Normalisatie-instituut. Hierdoor is de laatste editie van de norm NEN 3140 integraal beschikbaar voor abonnees.

Hebt u al een abonnement op Kennisbank NEN 3140 en wilt u uw bestaande abonnement uitbreiden met de Norm, neem dan nu contact op met de klantenservice.


Wat biedt Kennisbank NEN 3140 incl. norm NEN 3140?

 • Oplossingen voor technische problemen
 • Volledige normtekst met uitleg
 • Metingen en inspecties
 • Uitleg en samenhang van Normen en Wetten
 • Rekenmodules 
 • Best practises
 • Interactieve formules, begrippen en tabellen
 • Lastige vragen? Die legt u zonder kosten voor aan dé experts
Nu abonneren >

Abonnement € 325,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Kennisbank NEN 3140

“ De NEN 3140 boeken hielpen mij al goed op weg, maar via de Kennisbank heb ik alles bij elkaar en altijd op actueel. De kennisbank vertaalt bevat de volledige Norm NEN 3140 met links naar de praktijktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice in 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN3140

= Wilt u upgraden naar een Premium Account? =

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement. Het (proef)abonnement is per half november beschikbaar.

Waarom de NEN3140-kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld Bekijk de voorbeelden
 • Handige formules en interactieve berekeningen. Bekijk de voorbeelden
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 325,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN3140

“ De NEN3140 boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank NEN3140 zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakedianet Klantenservice

Bel onze servicedesk (open tijdens kantooruren)
Telefoonnummer: ​088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Elektrotechnische installaties beheren en inspecteren

Met een inspectie zijn fouten en gebreken in de elektrische installatie op te sporen die bij de aanpassing of het gebruik zijn ontstaan. Bovendien zijn met de inspectie verouderingsverschijnselen te lokaliseren die zijn ontstaan tijdens het gebruik van de installatie. 

 

Verder kan tijdens een visuele inspectie worden beoordeeld of de installatie nog voldoet aan eventueel gewijzigde bedrijfsomstandigheden.

 

Doordat ruimten een andere gebruiksfunctie krijgen of doordat een productieproces verandert, worden soms stoffen met afwijkende fysische eigenschappen gebruikt. Dit zal tot een aanpassing van de zone-indeling leiden. Ook ruimtelijke veranderingen kunnen tot een aanpassing van de zone-indeling leiden. Door het wijzigen van de zone-indeling kunnen er behoorlijke aanpassingen in de elektrische installatie noodzakelijk zijn. Momenteel is er een Nederlandse norm voor de inspectie van elektrische installaties in ruimten met een explosiegevaarlijke omgeving, de NEN-EN-IEC 60079-17. Hierin staat hoe en met welke frequentie de elektrische installatie moet worden geïnspecteerd.

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De werkgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inspecties van elektrische installaties. Met de installatieverantwoordelijke kan hij vaststellen of een hele elektrische installatie of bepaalde delen ervan moeten worden geïnspecteerd.
 
Verder moet hij aangeven waarom delen niet worden geïnspecteerd. De installatieverantwoordelijke kan de inspectie van de elektrische installatie uitvoeren evenals de vakbekwame personen die deskundig zijn in het inspecteren van gelijksoortige installaties.

Steekproeven

Steekproefsgewijze inspecties zijn bedoeld voor het vaststellen van het conditieverloop door effecten zoals uitwendige invloeden , trillingen en dergelijke op het elektrische materieel (zie afbeelding). Ze zijn niet bedoeld voor het opsporen van incidentele gebreken zoals losse verbindingen. Deze inspecties ondersteunen of veranderen de inspectie-interval als grote hoeveelheden van hetzelfde elektrische materieel voorkomen, bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen, wandcontactdozen, schakelaars en lasdozen die:
 • van hetzelfde type zijn;
 • dezelfde afmetingen of samenstelling hebben;
 • op dezelfde wijze worden toegepast;
 • in dezelfde tijd onder dezelfde omstandigheden zijn gemonteerd.

 

In een dergelijke industriële omgeving, met veel machines en hoge temperaturen, heeft het elektrische materieel het zwaar te verduren. Dit vraagt om regelmatige inspecties en zorgvuldig onderhoud
In een dergelijke industriële omgeving, met veel machines en hoge temperaturen, heeft het elektrische materieel het zwaar te verduren. Dit vraagt om regelmatige inspecties en zorgvuldig onderhoud. Bron: www.dreamstime.com.
 
Is het mogelijk een inspectie op basis van een representatieve steekproef uit te voeren? Voor het bepalen van een representatieve steekproef kunnen vier factoren als hulpmiddel worden gebruikt:
 
a. de omvang van de te inspecteren partij;
b. het theoretische aanvaarde risico;
c. de zwaarte van de inspectie;
d. de omvang van de steekproef.
 
Omvang van te inspecteren partij
De omvang van de te inspecteren partij kan aan de hand van een inventarisatielijst worden bepaald. Als deze lijst ontbreekt, zal de inspecteur de omvang van de partij tijdens de desbetreffende inspectie moeten vaststellen.
 
Theoretisch aanvaard risico
Wordt er gebruikgemaakt van een representatieve steekproef? Dan moet het bijbehorende theoretische aanvaarde risico worden vastgesteld. Dit moet de installatieverantwoordelijke van de elektrische installatie doen voor:
 • de verschillende (delen van de) installaties;
 • de elektrische arbeidsmiddelen.

Van conditieverloop van elektrisch materieel, leidingen en bijbehoren van leidingen is sprake wanneer ze:
 • gevoelig zijn voor corrosie;
 • blootgesteld worden aan chemicaliën en oplosmiddelen;
 • blootgesteld worden aan te sterk afwijkende omgevingstemperaturen;
 • blootgesteld worden aan te sterke trillingen;
 • worden gebruikt door personeel met onvoldoende opleiding en ervaring.

Ook is er sprake van conditieverloop van elektrisch materieel, leidingen en bijbehoren van leidingen in het geval van:
 • stof en vuilophoping;
 • het binnendringen van water;
 • mechanische beschadigingen;
 • niet toegelaten wijzigingen of afstellingen;
 • ondeugdelijk onderhoud.

 

Zwaarte van inspectie
Afhankelijk van voorgaande inspecties kan de zwaarte van de goedkeur of afkeur van de hele partij per installatieonderdeel worden bepaald. De volgende zwaarten kunnen voorkomen:
 • standaard;
 • uitgebreid;
 • gereduceerd.
 
Er is een methode ontwikkeld voor het bepalen van de zwaarte van de goedkeur of afkeur van de hele partij. Deze is afgeleid van de methode uit de ISO 2859-I. Het bepalen van de zwaarte van de inspectie is afhankelijk gemaakt van:de resultaten van voorgaande inspecties;
 • de toestemming van de installatieverantwoordelijke en/of bevoegde instanties;
 • de gebruiksomstandigheden;
 • de conditie van het elektrische materieel.
 
Omvang van steekproef
Als de omvang van de partij, het theoretische aanvaarde risico en de zwaarte van de inspectie zijn vastgesteld, kan de steekproef worden bepaald. Er kan dan eenvoudig worden vastgesteld hoeveel fouten in de steekproef mogen voorkomen om te komen tot goedkeur dan wel afkeur van de hele partij. Na afkeur van een partij moeten de defecten worden verholpen, waarna een nieuwe aselecte steekproef nodig is. Deze procedure kan tweemaal worden herhaald.
 
Als ook de derde steekproef tot afkeur leidt, moet de hele partij worden afgekeurd en gecontroleerd. In Bijlage J van de NEN 3140 staat tabel J.1 met de omvang van de partij en de minimale steekproef (zie tabel).
 

Code

Omvang van partij

Steekproef

 

van

tot

G

F

A

2

8

2

0

1

B

9

15

3

0

1

C

16

25

5

0

1

D

26

50

8

0

1

E

51

90

13

0

1

F

91

150

20

0

1

G

151

280

32

1

2

H

281

500

50

1

2

J

501

1200

80

2

3

K

1201

3200

125

3

4

L

3201

10.000

200

5

6

M

10.001

35.000

315

7

8

G = het maximale aantal defecten voor de goedkeur van de hele partij.

F = het minimale aantal defecten voor de afkeur van de hele partij.

Omvang van de steekproef bij gelijksoortig installatiemateriaal. Bron: NEN 3140.

Gerelateerd aan Elektrotechnische installaties beheren en inspecteren