sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij Kennisbank NEN 3140 inclusief norm NEN 3140

 

Kennisbank NEN 3140 inclusief norm 3140 is een samenwerking met NEN, Nederlands Normalisatie-instituut. Hierdoor is de laatste editie van de norm NEN 3140 integraal beschikbaar voor abonnees.

Hebt u al een abonnement op Kennisbank NEN 3140 en wilt u uw bestaande abonnement uitbreiden met de Norm, neem dan nu contact op met de klantenservice.


Wat biedt Kennisbank NEN 3140 incl. norm NEN 3140?

 • Oplossingen voor technische problemen
 • Volledige normtekst met uitleg
 • Metingen en inspecties
 • Uitleg en samenhang van Normen en Wetten
 • Rekenmodules 
 • Best practises
 • Interactieve formules, begrippen en tabellen
 • Lastige vragen? Die legt u zonder kosten voor aan dé experts
Nu abonneren >

Abonnement € 325,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Kennisbank NEN 3140

“ De NEN 3140 boeken hielpen mij al goed op weg, maar via de Kennisbank heb ik alles bij elkaar en altijd op actueel. De kennisbank vertaalt bevat de volledige Norm NEN 3140 met links naar de praktijktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice in 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN3140

= Wilt u upgraden naar een Premium Account? =

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement. Het (proef)abonnement is per half november beschikbaar.

Waarom de NEN3140-kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld Bekijk de voorbeelden
 • Handige formules en interactieve berekeningen. Bekijk de voorbeelden
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 325,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN3140

“ De NEN3140 boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank NEN3140 zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakedianet Klantenservice

Bel onze servicedesk (open tijdens kantooruren)
Telefoonnummer: ​088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Inspectie

Beheer en inspectie

Elektrotechnische installaties beheren en inspecteren

Met een inspectie zijn fouten en gebreken in de elektrische installatie op te sporen die bij de aanpassing of het gebruik zijn ontstaan. Bovendien zijn met de inspectie verouderingsverschijnselen te lokaliseren die zijn ontstaan tijdens het gebruik van de installatie. 

Lees meer over Elektrotechnische installaties beheren en inspecteren >>

Elektrische apparatuur beheren en inspecteren

Elektrische apparatuur wordt overal gebruikt en moet met passende regelmaat worden geïnspecteerd.
Lees meer over Elektrische apparatuur beheren en inspecteren >>

Inspectie en onderhoud

Periodieke inspectie van elektrische apparatuur

Een elektrische installatie moet veilig worden opgeleverd en vervolgens tijdens het gebruik veilig worden gehouden. Het doel van een inspectie is controleren of de installatie voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de desbetreffende normen.
Lees meer over Periodieke inspectie van elektrische apparatuur >>

Meetfouten

Geen enkel meetinstrument werkt helemaal foutloos. Daarbij doet het er niet toe welke grootheid gemeten wordt. Ook bij elektrische grootheden houden we rekening met allerlei meetfouten. Hoe belangrijk deze zijn, hangt af van hun omvang. Bij iedere van een meetinstrument afgelezen waarde moet eigenlijk staan hoe groot de mogelijke fout is. Daarom zijn foutenbeschouwingen in de meettechniek van groot belang.
Lees meer over Meetfouten >>

Veilig metingen uitvoeren

De Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ontwikkelt internationale normen voor onder andere de veiligheid van elektrische apparatuur voor metingen, controles en laboratoriumgebruik.
Lees meer over Veilig metingen uitvoeren >>

Inspectie vaste installatie

Inspectiefrequentie bepalen volgens NEN 3140

Volgens de NEN-EN 50110 en de NEN 3140 4e druk moeten elektrische installaties met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. In de NEN 3140 is een normatieve bijlage I opgenomen hoe deze inspectiefrequentie zou kunnen worden bepaald.

Lees meer over Inspectiefrequentie bepalen volgens NEN 3140 >>

Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140

Hoe metingen moeten worden uitgevoerd volgens de NEN 3140 wordt hierna nader toegelicht.

Lees meer over Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140 >>

Het inspectierapport

In het inspectierapport worden de resultaten weergegeven van de uitgevoerde inspectie van de elektrische installatie. Hierbij is nagegaan of de elektrische installatie voldoet aan de norm
NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties", rekening houdend met de op het moment van ontwerp en aanleg geldende druk.

Lees meer over Het inspectierapport >>

Inspectie verplaatsbare apparatuur

Doel van inspectie van verplaatsbare apparatuur

De periodieke controle  van apparatuur is een preventieve maatregel. Deze heeft het tijdig constateren van afwijkingen tot doel, zodat het gebruik van de apparatuur niet wordt belemmerd en er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als de elektrische apparatuur periodiek onderhouden wordt, kan de periodieke veiligheidscontrole hierin worden meegenomen.

Lees meer over Doel van inspectie van verplaatsbare apparatuur >>

Klassenindeling van elektrische apparatuur bepalen

Elektrische apparaten worden ingedeeld in vier klassen, volgens de wijze van bescherming tegen elektrische schok:
Lees meer over Klassenindeling van elektrische apparatuur bepalen >>

Inspectiefrequentie verplaatsbare apparatuur bepalen

De inspectiefrequentie van verplaatsbare elektrische apparatuur moet aan de hand van de volgende aspecten worden bepaald:
Lees meer over Inspectiefrequentie verplaatsbare apparatuur bepalen >>

Praktijk klasse II handgereedschap

In het algemeen geldt dat een klasse II-apparaat moet zijn voorzien van een snoer met een niet-demonteerbare, aangegoten stekker (contactstop). Bij reparaties wordt vaak een randaardestekker (tweepolige contactstop met beschermingscontact) gemonteerd.

Lees meer over Praktijk klasse II handgereedschap >>

Praktijk klasse-II-apparaten zonder uitwendige metalen delen

Inspectiemethode Visuele controle

·        Functionele beproeving

Lees meer over Praktijk klasse-II-apparaten zonder uitwendige metalen delen >>

Praktijk klasse-II-apparaten met beschermingsleiding

Inspectiemethode Visuele controle

·        Meting weerstand beschermingsleiding (indien mogelijk)

·        Meting isolatieweerstand

·        Functionele beproeving

Lees meer over Praktijk klasse-II-apparaten met beschermingsleiding >>

Praktijk klasse-II-veiligheids- en beschermingstransformatoren

Inspectiemethode Visuele controle

·        Meting isolatieweerstand

·        Functionele beproeving

Lees meer over Praktijk klasse-II-veiligheids- en beschermingstransformatoren >>

Praktijk klasse-I-apparaten

Inspectiemethode Visuele controle

·        Meting weerstand beschermingsleiding;

·        Meting isolatieweerstand;

·        Functionele beproeving.

Lees meer over Praktijk klasse-I-apparaten >>

Praktijk klasse-I-apparaten met verwarmingselementen

Inspectiemethode Visuele controle

·        Meting weerstand beschermingsleiding

·        Meting isolatieweerstand

·        Meting vervangende lekstroom

·        Functionele beproeving

Lees meer over Praktijk klasse-I-apparaten met verwarmingselementen >>

Praktijk klasse-I-transformatoren en lasapparaten

Inspectiemethode Visuele controle

·        Meting weerstand beschermingsleiding

·        Meting isolatieweerstand omhulsel

·        Meting isolatieweerstand wikkelingen

·        Functionele beproeving

Lees meer over Praktijk klasse-I-transformatoren en lasapparaten >>

Praktijk klasse-I-kabelhaspels en verlengsnoeren

Inspectiemethode Visuele controle

·        Meting weerstand beschermingsleiding

·        Meting isolatieweerstand

·        Functionele beproeving

Lees meer over Praktijk klasse-I-kabelhaspels en verlengsnoeren >>

Praktijk Klasse-I-verplaatsbare bouwaansluitingen

Inspectiemethode Visuele controle
Meting weerstand beschermingsleiding
Meting isolatieweerstand
Testen aardlekbeveiligingen
Functionele beproeving

Lees meer over Praktijk Klasse-I-verplaatsbare bouwaansluitingen >>

Praktijk data-apparatuur

Inspectiemethode Visuele controle

•         Meting weerstand beschermingsleiding

•         Meting aanrakingsstroom

•         Lekstroommeting

Lees meer over Praktijk data-apparatuur >>

Metingen verplaatsbare apparatuur uitvoeren

De periodieke controle van apparatuur is een preventieve maatregel. Doel is het tijdig constateren van afwijkingen, zodat het gebruik van de apparatuur niet wordt belemmerd en er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als de elektrische apparatuur periodiek wordt onderhouden, kan de periodieke veiligheidscontrole hierin worden meegenomen.
Lees meer over Metingen verplaatsbare apparatuur uitvoeren >>

Inspectie verplaatsbare apparatuur rapporteren

In de NEN 3140 is opgenomen dat de elektrische arbeidsmiddelen aantoonbaar moeten zijn goedgekeurd voor gebruik. Vaak volstaat het aanbrengen van een sticker op het elektrische arbeidsmiddel met de datum van de volgende inspectie.
Lees meer over Inspectie verplaatsbare apparatuur rapporteren >>

Visuele inspectie

Visuele inspectie bij elektrisch materiaal

Een uitgebreide inspectie van een elektrische installatie begint normaliter met een visuele inspectie. Alleen de zaken die niet zichtbaar zijn, moeten worden gemeten. De visuele inspectie heeft als doel afwijkingen van de veiligheidsbepalingen op te sporen en eventuele gebreken en verouderingsverschijnselen.

Lees meer over Visuele inspectie bij elektrisch materiaal >>

Visuele inspectie van verplaatsbare elektrische apparaten

Bij elektrische apparaten, elektrisch handgereedschap, verplaatsbare elektrische toestellen, handlampen en verplaatsbare werktuigen moet worden gecontroleerd of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Lees meer over Visuele inspectie van verplaatsbare elektrische apparaten >>

Metingen en beproevingen

Metingen en beproevingen bij verplaatsbare elektrische apparaten

Ten aanzien van verplaatsbare elektrische apparaten moeten volgens de NEN 3140  de volgende zaken worden gemeten en/of beproefd, voor zover van toepassing:

Lees meer over Metingen en beproevingen bij verplaatsbare elektrische apparaten >>

Metingen en beproevingen bij bestaande elektrische installaties

Door middel van metingen en beproevingen wordt vastgesteld:
 • of de bestaande elektrische installatie wat betreft bescherming tegen indirecte aanraking in goede staat verkeert en
 • of de belasting van de installatie voldoet aan de eisen die aan een brandveilige en doelmatige installatie worden gesteld.
Lees meer over Metingen en beproevingen bij bestaande elektrische installaties >>

Meetapparatuur

In dit onderdeel van de kennisbank wordt ingegaan op de voorschriften waaraan meetinstrumenten moeten voldoen en de meetfouten die in het algemeen kunnen ontstaan.

Daarnaast is er speciale aandacht aan de veiligheid tijdens het meten en worden praktische tips voor de uitvoering van metingen gegeven.

Lees meer over Meetapparatuur >>

Veilig meten met passende, veilige meetapparatuur

Elektrotechnici verrichten bij hun werkzaamheden regelmatig metingen. Bijvoorbeeld om een waarde van een spanning te meten, een storing te zoeken, spanningsloosheid vast te stellen of bij het inspecteren van elektrische installaties of arbeidsmiddelen.

Lees meer over Veilig meten met passende, veilige meetapparatuur >>

Beschermingsleidingen meten op ononderbroken zijn en op weerstand

Het controleren van beschermingsleidingen kan in twee delen worden opgesplitst, namelijk bekijken:

 • of ze ononderbroken zijn;
 • wat hun weerstand is.
Lees meer over Beschermingsleidingen meten op ononderbroken zijn en op weerstand >>

Isolatieweerstand van installaties meten

Een van de belangrijkste metingen in de elektrische installatie is de isolatieweerstandsmeting.

De veroudering van leidin­gen kenmerkt zich vaak door het verminderen van de isolatieweerstand. Daarnaast kunnen zich er zowel levens- als brandgevaarlijke situaties voordoen als de isolatieweerstand onvoldoende is. Onvolkomen sluitingen in de elektrische installatie zijn veelal de oorzaak van branden.

In dit onderdeel van de kennisbank wordt uitvoerig ingegaan op het meten en de achtergrond van isolatieweerstanden.

Lees meer over Isolatieweerstand van installaties meten >>

Isolatieweerstand van isolerende vloeren en wanden meten

In specifieke omstandigheden worden als beschermingsmaatregel isolerende vloeren en wanden toegepast. Dan is het van belang dat de vloeren en wanden daadwerkelijk aan de gestelde eisen voldoen. In dit onderdeel wordt kort ingegaan op de achtergrond van deze beschermingsmaatregel en het meten ervan.

Lees meer over Isolatieweerstand van isolerende vloeren en wanden meten >>

Metingen bij automatische uitschakeling van voeding

In dit onderdeel wordt behandeld de controle op de doeltreffendheid van de beschermingmaatregelen tegen indirecte aanraking door automatische uitschakeling van de voeding.

Deze automatische uitschakeling van de voeding is terug te vinden in bepaling 413 van de NEN 1010. Afhankelijk van het stelsel zullen diverse metingen moeten worden uitgevoerd. Dit kan variëren van de impedantie van de foutstroomketen tot en met de aardverspreidingsweerstand.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • voorwaarden voor controle van stroomstelsels;
 • fout- en aanrakingsspanningen meten;
 • de impedantie van een foutstroomketen meten;
 • de circuitweerstand in een TT-stelsel meten;
 • de circuitimpedantie in een TN-stelsel meten;
 • de aardverspreidingsweerstand meten;
 • de uitschakeltijd en -stroom van aardlekschakelaars meten.
Lees meer over Metingen bij automatische uitschakeling van voeding >>

Overige metingen

De goede werking van elektrische machines en apparatuur is afhankelijk van onder andere de juiste spanning en fasevolgorde. Een van de metingen die bij de oplevering van een elektrische installatie moet worden uitgevoerd is het meten van de aansluitingen van enkelpolige schakelaars.

Lees meer over Overige metingen >>

Thermografisch onderzoek

Warmtebronnen zijn goed waarneembaar met een infraroodcamera, maar bij de interpretatie van de beelden blijft oplettendheid geboden.

Lees meer over Thermografisch onderzoek >>

Metingen aan machines en apparatuur

In veel situaties zijn juist de aangesloten verbruikers zoals machines en verplaats­bare apparatuur de oorzaak van brandgevaarlijke en levensgevaarlijke situaties. Daarom is een periodieke controle ervan verstandig.

Lees meer over Metingen aan machines en apparatuur >>

Metingen in medisch gebruikte ruimten

Aan elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten worden hoge eisen gesteld. Daarom moet er extra op de nauwkeurigheid van de metingen worden gelet. In de NEN 1010 is voor medisch gebruikte ruimten een aparte rubriek opgenomen: rubriek 710.

Lees meer over Metingen in medisch gebruikte ruimten >>

Rapporteren

Rapportage

In de NEN 3140 is opgenomen dat de elektrische arbeidsmiddelen aantoonbaar moeten zijn goedgekeurd voor gebruik. Vaak volstaat het aanbrengen van een sticker op het elektrische arbeidsmiddel met de datum van de volgende inspectie.
Lees meer over Rapportage >>

Inspectiefrequentie bepalen

Elektrische installatie in een kledingwinkel

In een kledingwinkel is 6 jaar geleden een elektrische installatie aangelegd. Deze voldoet aan de NEN 1010:2003. 

Lees meer over Elektrische installatie in een kledingwinkel >>

Elektrische installatie in een assurantiekantoor

De elektrische installatie die 18 jaar geleden is aangelegd in een assurantiekantoor voldoet aan de NEN 1010 van aanleg.

Lees meer over Elektrische installatie in een assurantiekantoor >>

Elektrische installatie in een slagerij

In een slagerij is 21 jaar geleden een elektrische installatie aangelegd. Deze voldoet aan de NEN 1010 van aanleg.

Lees meer over Elektrische installatie in een slagerij >>

Elektrische installatie in een school

De elektrische installatie die 32 jaar geleden is aangelegd in een school, voldoet aan de NEN 1010 van aanleg.

Lees meer over Elektrische installatie in een school >>

Elektrische installatie in een ziekenhuis

De elektrische installatie is 2 jaar geleden aangelegd in een ziekenhuis. De installatie voldoet aan de NEN 1010 van aanleg en is op diverse punten beter dan de minimale kwaliteit.

Lees meer over Elektrische installatie in een ziekenhuis >>

Elektrische installatie in een hotel

In een hotel is 4 jaar geleden een elektrische installatie die 4 jaar aangelegd. De installatie voldoet aan de NEN 1010 van aanleg.

Lees meer over Elektrische installatie in een hotel >>

Elektrische installatie in een fabriek

De elektrische installatie is 7 jaar geleden aangelegd in een fabriek met zware industrie. De installatie voldoet aan de NEN 1010 van aanleg.

Lees meer over Elektrische installatie in een fabriek >>

Verplaatsbare elektrische apparatuur

In deze case wordt de inspectiefrequentie van drie soorten verplaatsbare elektrische apparatuur bepaald:

 • een boormachine;
 • een slijptol;
 • een kabelhaspel.
Lees meer over Verplaatsbare elektrische apparatuur >>

Inspectiefrequentie bepalen volgens andere methoden

Volgens de NEN 3140 moeten elektrische installaties met passende regelmaat worden geïnspecteerd. In de normatieve Bijlage I staat hoe deze inspectiefrequentie kan worden vastgesteld, met de nadruk op veiligheid.
Lees meer over Inspectiefrequentie bepalen volgens andere methoden >>

Model Inspectierapport

Model inspectierapport elektrische installatie

In het inspectierapport worden de resultaten weergegeven van de uitgevoerde inspectie van de elektrische installatie waarbij is nagegaan of de elektrische installatie voldoet aan de norm NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties", rekening houdend met de op het moment van ontwerp en aanleg geldende druk.

Lees meer over Model inspectierapport elektrische installatie >>

Checklists voor inspectie

Checklists (PDF)

Bij het inspecteren van elektrische installaties in verschillende ruimten dient men een aantal eisen in de gaten te houden. Hieronder kunt u checklists downloaden voor het inspecteren en meten van elektrische installaties in verschillende ruimten.

Lees meer over Checklists (PDF) >>

Interactieve checklists

Hier kunt u interactieve checklisten en praktische formulieren vinden voor inspectie en inventarisatie. Elke checklist kan worden aangevuld met persoonlijke gegevens of opmerkingen. De ingevulde checklisten kunnen worden geprint of opgeslagen.

Lees meer over Interactieve checklists >>