sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij Kennisbank NEN 3140 inclusief norm NEN 3140

 

Kennisbank NEN 3140 inclusief norm 3140 is een samenwerking met NEN, Nederlands Normalisatie-instituut. Hierdoor is de laatste editie van de norm NEN 3140 integraal beschikbaar voor abonnees.

Hebt u al een abonnement op Kennisbank NEN 3140 en wilt u uw bestaande abonnement uitbreiden met de Norm, neem dan nu contact op met de klantenservice.


Wat biedt Kennisbank NEN 3140 incl. norm NEN 3140?

 • Oplossingen voor technische problemen
 • Volledige normtekst met uitleg
 • Metingen en inspecties
 • Uitleg en samenhang van Normen en Wetten
 • Rekenmodules 
 • Best practises
 • Interactieve formules, begrippen en tabellen
 • Lastige vragen? Die legt u zonder kosten voor aan dé experts
Nu abonneren >

Abonnement € 325,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Kennisbank NEN 3140

“ De NEN 3140 boeken hielpen mij al goed op weg, maar via de Kennisbank heb ik alles bij elkaar en altijd op actueel. De kennisbank vertaalt bevat de volledige Norm NEN 3140 met links naar de praktijktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice in 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN3140

= Wilt u upgraden naar een Premium Account? =

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement. Het (proef)abonnement is per half november beschikbaar.

Waarom de NEN3140-kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld Bekijk de voorbeelden
 • Handige formules en interactieve berekeningen. Bekijk de voorbeelden
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 325,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN3140

“ De NEN3140 boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank NEN3140 zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakedianet Klantenservice

Bel onze servicedesk (open tijdens kantooruren)
Telefoonnummer: ​088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering veilig werken

Beschermende kleding

Bron: Arbo PBM-gids 2017. Uitgever Vakmedianet

Lees meer over Beschermende kleding >>

Elektrisch isolerende helmen

Bron: Arbo PBM-gids 2017. Uitgever Vakmedianet

Lees meer over Elektrisch isolerende helmen >>

Elektriciteitshandschoenen - EN 60903:2003

De norm EN 60903:2003/C2:2005 heeft betrekking op handschoenen die geschikt zijn voor het werken aan onder spanning staande delen. Dit soort handschoenen mag alleen door goed opgeleide en getrainde mensen worden gebruikt en wel binnen de in de Nederlandse wet- en regelgeving gestelde grenzen.

Lees meer over Elektriciteitshandschoenen - EN 60903:2003 >>

Medisch gebruikte ruimten

Medisch gebruikte ruimten

Aan het gebruik van elektrische energie zijn altijd gevaren verbonden.

Lees meer over Medisch gebruikte ruimten >>

Bedrijfsvoering en organisatie

Het uitvoeren van procedures bij een werkvergunning

Veel bedrijven gebruiken een werkvergunningssysteem om de veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van niet-operationele bedieningshandelingen te waarborgen.

Daarbij  gaat het erom medewerkers en andere personen, maar ook fabrieken en installaties, tijdens de uitvoering van deze handelingen zo goed mogelijk tegen ongevallen en schade te beschermen.

Lees meer over Het uitvoeren van procedures bij een werkvergunning >>

Sleutelbeheer

Voor elektrische bedrijfsruimten is een toegangscontrole noodzakelijk. Een juist sleutelbeheer is dan ook van groot belang.

Lees meer over Sleutelbeheer >>

Personeel

Het voeren van personeelsbeleid en aanwijzingsbeleid

Als er in een organisatie rond een elektrische installatie sprake is van een afzonderlijke installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke is een goede afstemming tussen beide personen van groot belang.
Lees meer over Het voeren van personeelsbeleid en aanwijzingsbeleid >>

Instructie personeel

Installatie-/werkverantwoordelijken, vakbekwame personen en voldoende onderrichte personen moeten periodiek worden geïnstrueerd. 
Lees meer over Instructie personeel >>

RI&E: risico's beoordelen en maatregelen treffen

In het kader van de algemene verplichtingen dient de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie te maken van alle risico's die arbeid met zich mee kan brengen. 

Lees meer over RI&E: risico's beoordelen en maatregelen treffen >>

Werkplek

Medewerkers die werken in een omgeving met een elektrische installatie of met elektrisch materieel staan soms bloot aan gevaren van elektriciteit.

Werkplek >>

Werkzaamheden in een omgeving met risicoverhogende omstandigheden

In sommige ruimten, installaties of omgevingen bestaat een verhoogd risico op gevaren van elektriciteit. Er kan bijvoorbeeld een groter gevaar zijn op elektrocutie, explosie of brand. Om gevaren voor personen en installaties te voorkomen, moeten daar aanvullende veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Lees meer over Werkzaamheden in een omgeving met risicoverhogende omstandigheden >>

Aanwijzen, verklaren, uitbesteden en inhuren

Aanwijzen, verklaren, uitbesteden en inhuren

Vóór de uitvoering van werkzaamheden moeten de betrokkenen een aantal zaken helder en volgens de regels afspreken en vastleggen. In dit artikel wordt dit personeelsbeleid besproken aan de hand van de eisen in de NEN 3140.

Lees meer over Aanwijzen, verklaren, uitbesteden en inhuren >>

Aanwijzigngsformulieren

Aanwijzingsformulieren

Vóór de uitvoering van werkzaamheden moeten de betrokkenen een aantal zaken helder en volgens de regels afspreken en vastleggen.

Lees meer over Aanwijzingsformulieren >>

Arbeidshygienische strategie toepassen

Arbeidshygiënische strategie toepassen

De Arbowet (artikel 3) geeft aan welke strategie moet worden gevolgd bij het voorkomen, elimineren of verminderen van risico’s op de werkplek.

Lees meer over Arbeidshygiënische strategie toepassen >>

Elektrotechnische risico's

Omgaan met directe risico's van elektriciteit

Regelmatig gebeuren er ongelukken met elektrische installaties en/of elektrische arbeidsmiddelen. Bij de meeste ongelukken ontstaat er materiele schade. Helaas kan een ongeval ook leiden tot lichamelijk letsel, met in het ergste geval helaas een dodelijke afloop.

 

Bij het gebruik van elektriciteit loopt de mens diverse directe risico’s:

Lees meer over Omgaan met directe risico's van elektriciteit >>

Omgaan met indirecte risico's van elektriciteit

Het gebruik van elektriciteit brengt indirecte risico’s met zich mee, zoals:

 • brand en explosie;
 • het vrijkomen van schadelijke stoffen;
 • vallen en stoten door schrikreacties en spiercontracties. 
Lees meer over Omgaan met indirecte risico's van elektriciteit >>

Procedure spanningsloos werken

Voor het spanningsloos werken moeten onderstaande zeven essentiële eisen in de aangegeven volgorde worden aangehouden, tenzij er doorslaggevende redenen zijn om daarvan af te wijken.

Lees meer over Procedure spanningsloos werken >>

Veilig werken

Beveiligingsmiddelen

Geïsoleerd gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en overige beveiligingsmiddelen moeten worden gebruikt als er een kans op elektrocutie en/of kortsluiting aanwezig is. Indien er twijfel bestaat over de deugdelijkheid van geïsoleerd gereedschap, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en controle- en beveiligingsmiddelen, mogen ze niet worden gebruikt.
Lees meer over Beveiligingsmiddelen >>

Persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaffen en documenteren

Wanneer de beschermingsmiddelen zijn gekozen, moeten ze nog worden gekocht. Het is belangrijk om daarbij de kwaliteit en kosten van die middelen in de gaten te houden en alle relevante gegevens over bijvoorbeeld veiligheid en techniek te verzamelen en ordenen.
Lees meer over Persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaffen en documenteren >>

Persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken, onderhouden en afvoeren

Nadat de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gekocht, moeten ze aan de werknemers worden verstrekt. In de gebruiksperiode moeten de middelen goed worden onderhouden. 

Lees meer over Persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken, onderhouden en afvoeren >>

Voorlichting en instructie rond persoonlijke beschermingsmiddelen

De persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers en uitzendkrachten worden verstrekt, moeten door hen op de juiste manier worden toegepast. Anders kan de veiligheid van het personeel alsnog in het geding zijn.
Lees meer over Voorlichting en instructie rond persoonlijke beschermingsmiddelen >>

Vlambooggevarenanalyse

De IEC 61482-2:2009 ‘Beschermende kleding tegen thermische gevaren van een elektrische boog’ is opgesteld voor kleding die bescherming biedt tegen de thermische gevolgen van een elektrische vlamboog (electric arc). De bescherming tegen die gevolgen kan op twee manieren worden getest:
Lees meer over Vlambooggevarenanalyse >>

Gevaren van elektriciteit

Regelmatig gebeuren er ongelukken met elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen. Bijvoorbeeld doordat een persoon een geleider aanraakt waar spanning op staat of doordat kortsluiting wordt gemaakt tussen twee actieve geleiders in een verdeelinrichting.

Lees meer over Gevaren van elektriciteit >>

Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkzaamheden in en nabij een elektrische installatie moeten spanningsloos worden verricht volgens het Arbobesluit. Soms is dit echter onmogelijk. Bijvoorbeeld wanneer een accuklem van een accu moet worden geschroefd; een accu is namelijk niet spanningsloos te maken. Of als moet worden gemeten in een installatie om een storing op te zoeken.

 

Lees meer over Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen >>

Risicomodel van Fine & Kenneth

Risicomodel Fine & Kenneth

Voor het inschatten van de risico’s bij gevaren bestaan diverse methoden. Een veel gebruikte methode voor de RI&E is die van Fine & Kenneth. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ernst, blootstelling en waarschijnlijkheid.  Dit model komt op het volgde neer: Risico = Kans x Effect.

Lees meer over Risicomodel Fine & Kenneth >>

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bedrijfsrisico's beheersen met persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden is het heel belangrijk dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Daarmee is namelijk het aantal gezondheids- en veiligheidsrisico’s aanzienlijk te verminderen.

Lees meer over Bedrijfsrisico's beheersen met persoonlijke beschermingsmiddelen >>

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De eerste vier stappen van een persoonlijke beschermingsmiddelenbeleid zijn:

 1. Nagaan of de installatie wel optimaal is en/of bekijken wat de stand van de techniek is in relatie tot de werkzaamheden en het gebruik;
 2. tot een volgende beoordeling komen;
 3. een RI&E opzetten;
 4. een plan van aanpak opstellen.
Lees meer over Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) >>

Verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen

Dit onderdeel van de Kennisbank NEN 3140 behandelt de verplichtingen van werkgevers en werknemers met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen.
Lees meer over Verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen >>

Instructiefrequentie bepalen

Instructiefrequentie bepalen

Installatie-/werkverantwoordelijken, vakbekwame personen en voldoende onderrichte personen moeten periodiek worden geïnstrueerd. Daarbij moet het werken onder spanning zowel theoretisch als praktisch worden behandeld. Nadat de training met succes is voltooid, wordt vaak een certificaat of getuigschrift afgegeven. Hierin staat welke werkzaamheden onder spanning mogen worden uitgevoerd.

Lees meer over Instructiefrequentie bepalen >>

Case bepalen instructiefrequentie: Installateur

Er zijn heldere instructies nodig voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden. Om de instructiefrequentie te bepalen worden scores toegekend. Onderstaande case geeft een voorbeeld.

Lees meer over Case bepalen instructiefrequentie: Installateur >>

Case bepalen instructiefrequentie: Technische dienst

Er zijn heldere instructies nodig voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden. Om de instructiefrequentie te bepalen worden scores toegekend. Onderstaande case geeft een voorbeeld.

Lees meer over Case bepalen instructiefrequentie: Technische dienst >>